پایگاه خبری-تحلیلی"ترازیابی"                
جمعه 03 فروردین 1397 ساعت 15:34
مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد

پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه متوقف شد

 مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای ستاد احیای دریاچه اورمیه و وعده دولت مبنی بر پرداخت 670 میلیارد تومان به این ستاد، نسبت به توقف تعدادی از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در اثر نبود اعتبارات هشدار داد.
 
مسعود تجریشی که پیش از این تاکید کرده بود طی 14 ماه اخیر ستاد احیای دریاچه اورمیه یک ریال هم دریافت نکرده است، در این باره گفت: قرار است به زودی 300 میلیارد تومان از خزانه پرداخت شود. عمده کارهای آن انجام شده و منتظر هستیم که در ماه جاری پرداخت صورت گیرد. نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول داده‌اند که این مبلغ در ماه جاری پرداخت شود.
 
وی افزود: مبلغ دیگری نیز وجود دارد که بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران و مشاوران است، میزان این بدهکاری 670 میلیارد تومان است. در کل قرار شده 300 میلیارد تومان دی ماه در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار بدهند و 370 میلیارد تومان دیگر نیز تا آخر سال پرداخت کنند. با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست ولی دریاچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، در صورت اختصاص این مبالغ می‌توان پروژه‌های امسال را مدیریت کرد.
 
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه نبود اعتبارات باعث توقف تعدادی از پروژه‌ها در روند احیای دریاچه ارومیه شده است، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی تعدادی از پروژه‌ها را به دلیل نبود اعتبارات متوقف کرده‌اند برای مثال پروژه تصفیه فاضلاب‌ها که قرار بوده بعد از تصفیه به پیکره دریاچه ارومیه وارد شود و همچنین گشت‌ها، بازرسی‌ها و قرق جنوب دریاچه ارومیه متوقف شده‌اند. به طور کلی مجموعه‌ای از پروژه‌هایی که در کارگروه هیئت دولت ارائه کردیم همگی متوقف شده است.
 
سازمان محیط زیست اراضی 100 هزار هکتاری جنوب دریاچه ارومیه را قرق کند
 
تجریشی در ادامه در مورد اراضی جنوب دریاچه ارومیه و ضرورت قرق این منطقه توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: یک ماه پیش جلسه‌ای با خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد داشتیم، در این جلسه تاکید کردیم که این منطقه باید برای جلوگیری از ورد مردم و انجام کشاورزی از سوی سازمان مورد محافظت قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه برای مراقبت و حفاظت از بخش جنوبی دریاچه ارومیه که حدود 100 هزار هکتار است باید منابع مالی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد، افزود: باید از طریق موتور و خودور مراقبت، گشت و حراست از این منطقه به منظور انجام قرق صورت گیرد تا کسی وارد منطقه نشود چون اگر تصرف این اراضی صورت بگیرد کشاورزی وارد این منطقه می‌شود.
   1395/10/19 13:39    تعداد بازدید :  49